Học bổng Chính phủ Úc 2016 – 2017

Product Code: Học bổng Chính phủ Úc 2016 – 2017
Availability: In Stock
$0.00
Qty:
- +
 
Price:
Australian Awards Scholarships (AAS) là học bổng quốc tế  danh tiếng, được tài trợ bởi Chính phủ Úc cho các thế hệ lãnh đạo tương lai trên phạm vi toàn cầu nhằm thúc đẩy Sự phát triển. Thông qua việc học tập và nghiên cứu, cá nhân nhận được học bổng sẽ phát triển các kĩ năng, kiến thức, nhằm tạo ra sự thay đổi và tạo sự kết nối giữa người với người tại Úc. Ứng viên sẽ được đánh giá dựa trên phẩm chất cá nhân và năng lực chuyên môn, năng lực học thuật và quan trọng là triển vọng tiếp cận những thách thức phát triển tại Việt Nam. Học bổng được trao dựa trên cơ sở thành tích học tập, sự minh bạch và đánh giá công bằng. 
 
Những cá nhân khuyết tật, hoặc đến từ khu vực nông thôn nghèo khó hoặc là người dân tộc thiểu số được khuyến khích nộp hồ sơ. Các lĩnh vực đào tạo đã có sẵn để đảm bảo sự tham gia công bằng cho các ứng viên này.
 
Học bổng mở đơn từ: 01/02/2016 – 31/03/2016
 
Ngành/ Chuyên ngành cấp học bổng:
 
Các lĩnh vực ưu tiêp cấp học bổng cho ứng viên Việt Nam 2017:
 
Governance and economic reform (competition policy, public finance management, private sector development, trade/regional integration and governance)
Infrastructure (transport planning, asset management, road safety and infrastructure financing, e.g. public-private partnerships)
Human resource development (competency-based standards/quality assurance, skills development, including leadership and management, women’s leadership/participation in the workforce, TVET/Higher Education reform and management)
Gender (women’s economic empowerment, promoting women’s leadership and gender-based violence)
 
Lĩnh vực khác cũng sẽ được xem xét dựa trên thành tích học tập và các điều kiện khác.
 
Bậc học: chương trình Thạc sĩ
 
Đối tượng học bổng: có 3 nhóm cụ thể
1. Viên chức nhà nước Trung ương, địa phương,
2. Cá nhân làm việc cho các Tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam, hoặc các doanh nghiệp tỉnh,
3. Các học giả/ nhà nghiên cứu.
 
Giá trị học bổng:
AAS tài trợ sinh viên trong khoảng thời gian tối thiểu cần thiết cho cá nhân hoàn thành chương trình học tại Úc, bao gồm chương trình tập huấn dự bị.
 
Học bổng bao gồm:
Vé máy bay khứ hồi,
Chỗ ăn ở,
Toàn bộ học phí,
Tài trợ chi phí sinh hoạt,
Chương trình học thuật mở đầu khoá học,
Phí chăm sóc sức khoẻ trong suốt thời gian học bổng,
Hỗ trợ chi phí học thuật bổ sung,
Chi phí nghiên cứu thực tế ( đối với sinh viên nghiên cứu/ sinh viên khoá học khác khi khoá học yêu cầu),
 
Yêu cầu:
Là công dân Việt Nam, sinh sống tại Việt Nam và nộp hồ sơ học bổng từ Việt Nam,
Không kết hôn/ đính hôn với cá nhân đang là hoặc đủ điều kiện để trở thành công dân/ công dân thường trú của Úc, New Zealand ở các thời điểm nộp hồ sơ, xét chọn học bổng hoặc tập hợp ứng viên,
Không phục vụ quân đội trong thời điểm hiện tại,
Không nộp đơn xin học bổng dài hạn khác của Úc nếu không sống bên ngoài nước Úc với tổng thời gian gấp hai lần thời gian sống tại Úc (Ví dụ, 1 người trước đó đã nhận học bổng Úc thời hạn 2 năm phải sống ở Việt Nam ít nhất 4 năm mới được nộp hồ sơ vào học bổng khác tại Úc).
Hoàn thành chương trình Cử nhân chính quy đối với ứng viên Thạc sĩ,
Thuộc 1 trong 3 nhóm đối tượng
o Nhân viên công chức nhà nước cấp quận huyện, tỉnh, cá nhân làm cho các tổ chức phi chính phủ Việt Nam, các công ty cấp tỉnh (không phải các công ty ở thành phố lớn)
o Các viên chức cơ quan Trung ương,
o Giảng viên, nhà nghiên cứu,
Cam kết trở về Việt Nam làm việc trong ít nhất 2 năm sau khi hoàn thành chương trình học tại Úc,
Ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc lĩnh vực liên quan tại Việt Nam, ngoại trừ Ứng viên bất lợi ( ứng viên khuyết tật, sinh sống tại khu vực nông thôn nghèo khó) được yêu cầu ít nhất 12 tháng kinh nghiệm làm việc. Phải có bằng chứng về kinh nghiệm làm việc trong hồ sơ học bổng.
Đáp ứng yêu cầu học bổng cho chương trình Thạc sĩ nghiên cứu, đối với từng nhóm đối tượng
Không nộp hồ sơ xin học chương trình khác tương đương, nếu bạn chuẩn bị học chương trình Thạc sĩ, bạn không thể nộp hồ sơ vào 1 chương trình Thạc sĩ khác ở lĩnh vực khác,
Bằng IELTS còn giá trị ( hoặc TOEFL iBT hoặc bằng học thuật tương đương PTE) nếu bạn thuộc nhóm 3. Bằng IELTS bắt buộc còn giá trị nếu bài kiểm tra từ ngày 01/01/2015. Lưu ý, bằng IELTS còn giá trị phải nộp onl trước ngày 31/03/2016 đối với ứng viên nhóm 3.
 

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below: