Học bổng giao lưu ngắn hạn Dianne Woest ngành Nghệ thuật và Nhân văn tại Mỹ, 2017-2018

Product Code: Học bổng giao lưu ngắn hạn Dianne Woest tại Mỹ, 2017-2018
Availability: In Stock
$0.00
Qty:
- +
 
Price:
 
Giới thiệu
The Historic New Orleans Collection (THNOC) hân hạnh được trao tặng các suất học bổng giao lưu ngắn hạn cho năm học 2017-2018. Sinh viên Mỹ và sinh viên quốc tế đều có thể ứng tuyển cho học bổng này.
 
Thông tin học bổng
Đơn vị cấp học bổng: The Historic New Orleans Collection.
Đối tượng ứng tuyển: Sinh viên Mỹ và quốc tế.
Số lượng: Không rõ.
Bậc học: Học bổng dành cho ứng viên tiến sĩ, chuyên gia học thuật, bảo tàng, và những học giả độc lập.
Chủ đề nghiên cứu: Lịch sử và văn hóa của Louisiana và vùng Gulf South.
Giá trị học bổng: Học bổng có giá trị $4,000. Ứng viên có thể lựa chọn thời điểm cư trú theo ý muốn, nhưng mọi nghiên cứu phải được bắt đầu và kết thúc trong thời hạn học bổng quy định (01/04/2016 - 31/03/2017).
 
Yêu cầu:
Học bổng dành cho ứng viên tiến sĩ, chuyên gia học thuật và bảo tàng, và những học giả độc lập.
Ứng viên không cần phải là công dân Mỹ, nhưng nên thông thạo tiếng Anh.
Ứng viên sẽ phải ghi nhận THNOC trong bất cứ công trình nào dựa trên những nghiên cứu có được trong thời gian giao lưu.
Không phân biệt chủng tộc, màu da, tôn giáo, quốc tịch, giới tính, tuổi tác, hay khuyết tật
 
Hạn chót nộp hồ sơ:
01/11/2016.
 
Phương thức nộp hồ sơ:
Toàn bộ hồ sơ nên được gửi qua mail. Xin hãy gửi 8 bộ hồ sơ gồm những thông tin dưới đây:
Đơn ứng tuyển
Tiểu sử bản thân hiện tại
Một bài tóm tắt 100 chữ về dự án
Một đề cương nghiên cứu không quá 6 trang,với các dòng cách đôi bình thường (double-space). Trong đó cần:
o Phác thảo phạm vi dự án
o Thảo luận mối liên quan giữa các tài liệu nghiên cứu tại THNOC
o Thảo luận kết quả nghiên cứu dự kiến (sách, luận án, triển lãm, v...v...)
 

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below: