• Tạo bởi : 06-May-2015
  • Viết bởi: text_none_author
  • Xuất bản vào: ROOT
  • Số lượt truy cập: 1319
  • Bình luận: 0

Trước khi sang Nhật các bạn nên chuẩn bị đầy đủ các đồ dùng cần thiết để tránh việc sang lại thiếu đồ trong thời gian chưa quen với môi trường và cách sống của nước Nhật.