150 TỪ TIẾNG VIỆT MƯỢN TỪ TIẾNG PHÁP

Brand: QAG
Product Code: qag
Availability: In Stock
$0.00
Qty:
- +
 
Price:

DANH SÁCH 150 TỪ TIẾNG VIỆT MƯỢN TỪ TIẾNG PHÁP

 

✅DANH SÁCH TỪ TIẾNG VIỆT – TIẾNG PHÁP

 

—A—

 

 • A-lẹt : alerte
 • alô: allô
 • amiđan: amygdale
 • amatơ: amateur
 • amiăng: amiante
 • ampe: ampère
 • an bom: album
 • a-pác-thai: apartheid
 • áp phích: affiche
 • Áp phê : affaire
 • a ti sô: artichaut
 • át: as (cartes)
 • a xít: acide

 

—Ă—

 

 • ắc qui: accus, accumulateur
 • ăng kết: enquête
 • ăng lê: anglais
 • ăng ten: antenne

 

—B—

 

 • Bắc : bac
 • bánh quy: biscuit
 • ba ga: baggage
 • ban công : balcon
 • ban xe : Panne
 • ba lê: ballet
 • bazan: basalte
 • bazơ: basse
 • Bá láp : palabre
 • Băng : banc
 • băng (đảng, chuyền, cát xét): bande
 • Ba tê : pâté
 • Ba-toong : bâton
 • bê tông: béton
 • Bẹc giê (chó) : chien de berger
 • bi: bille
 • bi đông: bidon
 • bi da: billard
 • bia: bière
 • Bíp tách : bifsteck
 • Bi-ra-ma : pyjama
 • boa: pourboire
 • bom: bombe
 • boongke: bunker
 • Bót : poste
 • bơ: beurre
 • bu gi: bougie
 • bu giông (áo) : blouson
 • bù loong: boulon
 • búp bê: poupée
 • Búp-phê : buffet
 • Buýt : bus
 • Boong : pont

 

—C—

 

 • cabin: cabine
 • ca bô: capot (d’une voiture)
 • ca cao: cacao
 • ca rô: carreau
 • ca ta lô: catalogue
 • ca vát: cravate
 • cà phê: café
 • cà ri: cari
 • cà rem: crème
 • cà rốt: carotte
 • cao su: caoutchouc
 • cạc: carte
 • các tông (thùng ): carton
 • cạc vẹc (bằng lái xe): carte verte (permis de conduire)
 • cạc vi zít (danh thiếp): carte de visite
 • cát xét: cassette
 • cátxê: cassé
 • Cam-nhông : camion
 • căng tin: cantine
 • compa: compas
 • Com lê: complet (veston)
 • côngtenơ: conteneur
 • công tơ: compteur
 • Cóp: copier
 • cô ban: cobalte
 • cốp xe: coffre
 • chất cơ: coeur (cartes)
 • cu li: coolie
 • Ci-nê : cinéma
 • Côn : colt
 • Coóc-sê :corset
 • cua : 1- cúp cua (cours : khoá học, lớp học) ; 2- hớt đầu cua (court :ngắn ), 3-cua gái (faure la cour/ courtiser )
 • Cúp : coupe
 • cuarơ: coureur
 • cùi dìa: cuiller

 

—D—

 

 • da ua: yaourt/ yoghurt

 

—Đ—

 

 • Ðăng-ten : dentelle
 • Đăng-xê : dancer
 • đầm: dame
 • đề ba: départ
 • đề-can: décal (décalcomanie)
 • điêzen: diesel
 • đi văng: divan
 • Ðít-cua : discours
 • Ðít-lôm : diplôme
 • đóc tơ: docteur
 • đôminô: domino
 • Ðông-ki-sốt : Don Quichotte
 • Ðơ-dèm-cùi-bắp :deuxième classe, soldat de
 • Ðờ-măn : demande
 • đúp bờ: double

 

—Ê—

 

 • ê ke: équerre
 • ê kíp: equipe

 

—G—

 

 • nhà ga: gare
 • ga: gaz
 • ga lăng: Galant
 • ga tô: gateau
 • găng tay: gant
 • Gác dan : gardien
 • ghẻ lở: galeux
 • ghi ta: guitare
 • gi-lê: gilet
 • giăm bông: jambon
 • gôm: gomme
 • Ghi-đông : guidon
 • Gu : goût
 • Gôn : gaule

 

—H—

 

 • hóc môn: hormone

 

—K—

 

 • ka- ki: kaki

 

—L—

 

 • La va bô: lavabo
 • La de : la bíère
 • lăng xê: lancée
 • Lê dương : légionnaire
 • Lò xo : ressort
 • Lô tô : loto
 • lô cốt: blockhaus
 • lôgarít: logarimthe
 • lôgic: logique
 • Lô-can : local
 • Lô-ca-xông : location
 • len: laine
 • lít: litre
 • cú líp: lift (tennis)
 • líp xe đạp: roue libre
 • kính lúp: loupe

 

—M—

 

 • ma lanh: malin
 • ma nơ canh: mannequin
 • Ma-cà-bông : vagabond
 • áo măng tô: manteau
 • áo may ô: maillot
 • mét: mètre
 • mít tinh: meeting
 • Moa : moi
 • môtô: moto
 • mô típ: motif
 • mù tạc: moutarde
 • Mùi xoa (khăn) : mouchoir

 

—N—

 

 • đèn nê ông: néon
 • chất nhép: trèfle (cartes)
 • Nhôm : aluminium
 • Nô-en: Noël
 • nơ: nœud
 • nui: nouilles
 • ny lông: nylon

 

—Ô—

 

 • ô liu: olive
 • ôxy: oxygène
 • ôtô: automobile (voiture)
 • Ô-tô-buýt (autobus)

 

—P—

 

 • pa tanh: patin
 • pê đan: pedale
 • pê đê: pédé
 • pianô: piano
 • pin: pile
 • Phanh : frein
 • phéc-mơ-tuya: fermeture
 • phê thuốc: fait
 • phích: fiche (prise)
 • phin: filtre
 • phóc sết: fourchette
 • phô mát: fromage
 • Phú lít : police

 

—R—

 

 • rađiô: radio
 • ru băng: ruban
 • Rầy : rail
 • Rốc-kết : rocket

 

—S—

 

 • sâm banh: champagne
 • séc: chèque
 • séc đấu: set (tennis)
 • sếp: chef
 • Sớp-phơ : chauffeur
 • sơ mi (áo): chemise
 • Sô-cô-la : chocolat
 • sing gum: chewing-gum
 • quần sóoc: short
 • ghế sôfa: sofa
 • sa – lông : salon
 • sút : shoot

 

—T—

 

 • Tách : tasse
 • tắc xi: taxi
 • tăng phanh: temps
 • Tem : timbre
 • tùng bê : tombe
 • xe tăng: tank
 • xe tăng đem (xe đạp): tandem (bicyclette)
 • điệu tăng gô: tango
 • típ người: type
 • toalét: toilette
 • Toa : toi
 • Trây-di : treillis
 • tông: ton
 • tông đơ: tondeur / tondeuse
 • Tua : tour
 • tua bin: turbine
 • tuốc nơ vít: tournevis
 • tuýp kem: tube

 

—V—

 

 • va li: valise
 • va ni: vanille
 • van: valve
 • điệu van: valse
 • rượu vang: vin
 • Vẹc-ni : vernis
 • viđêo: video
 • viôlông: violon
 • vít: vis
 • vô lăng: volant

 

—X—

 

 • xa tanh: satin
 • quỷ Xa tăng: Satan
 • xà bông / xà phồng : savon
 • xà lách: salade
 • quần xà lỏn: sarong
 • Xăng : essence
 • quả xê ri: cerise
 • số xê ri: série
 • xi lanh: cylindre
 • xi líp: slip
 • xi nê: ciné
 • xi măng: ciment
 • xi nhan(đèn): signal
 • xi mi li(vải): simili
 • xích lô: cyclo
 • xi phông: siphon
 • xi rô: syrop
 • xi téc: citerne
 • xích lô: cyclo
 • xì căng đan: scandale
 • xiếc: cirque
 • xki: ski
 • vải xoa: soie
 • xơ cua: secours
 • xe xkútơ: scooter
 • xốt: sauce
 • xơ: soeur
 • xu chiêng: soutien-gorge
 • xúp lơ: chou-fleur
 • Xúp-lê : siffler

 

✅DANH SÁCH TRA TỪ TIẾNG PHÁP – TIẾNG VIỆT

 

 • Affiche: áp-phích (bích chương)
 • allez hop: ! a-lê-hấp (làm ngay)
 • armé: ạc-mê (trong xi-măng ạc-mê: xi-măng cốt sắt)
 • as: át (tên con bài tây)
 • as de carreau : át rô (tên con bài)
 • as de pique: át bích (tên con bài)
 • auto: ô-tô (xe hơi)
 • autobus : ô-tô-buýt (xe buýt)
 • autoclave: ô-tô-cla-vơ (nồi áp suất)
 • balcon: ban-công (bao lơn)
 • ballot: ba-lô (túi đeo sau lưng)
 • béret: bê-rê (mũ vải không vành)
 • beurre: bơ (bơ sữa; quả avocado)
 • bidon: bi-đông (bình nước nhỏ để mang theo mình khi đi xa)
 • bille : bi (viên đạn tròn)
 • biscuit: bích-quy (bánh nướng 2 lần)
 • bombe: bom (trái nổ lớn)
 • Bordeaux: bọt-đô (rượu nho)
 • Botte: bốt (giày ống cao của lính)
 • Boucle: búc (khoen cài dây nịt)
 • Bougie: bu-gi (nến, nến điện)
 • Boulon: bù-lon, bu-lông (con ốc)
 • Bus: buýt (xe chuyên chở công cộng)
 • Câble: cáp (dây thừng bằng kim loại)
 • Cacao: ca-cao
 • Café: cà-phê (hạt của cây caféier, mùi rất thơm sau khi rang sấy)
 • Canot: ca-nô (loại thuyền nhẹ)
 • Canon: cà-nông (súng lớn)
 • Car : ca (chiếc xe, xe ca)
 • Caramel: ca-ra-men (đường nung trở màu)
 • Carbone: các-bon (chất than)
 • Cari: cà-ry (món ăn gốc ấn độ)
 • Carreau: ca-rô (hình ô vuông, tên con bài Ù)
 • Carotte: cà-rốt (củ cải đỏ)
 • carte verte: cạc-vẹc (thẻ xanh, bằng lái xe)
 • carte visite: cạc-vi-zít (danh thiếp)
 • cas: ca (trường hợp)
 • cerise: sơ-ri (trái)
 • chaîne : sên (dây xích xe đạp, xe gắn máy)
 • Champagne: săm-banh (tên rượu của Pháp)
 • Chef : sếp (người chỉ huy)
 • Chemise: sơ-mi (áo)
 • Choc: "sốc" (chấn động mạnh)
 • Chocolat: sô-cô-la (kẹo chế từ bơ ca cao)
 • chou à la crème: su kem (bánh su có nhân kem)
 • chou-fleur : súp-lơ (bông cải trắng)
 • chou-rave: su hào (loài rau củ)
 • cigare : xì-gà (thuốc cuộn bằng lá thuốc)
 • ciment: xi-măng
 • ciné: xi-nê (chiếu bóng)
 • cirque: xiếc, xiệc
 • coffre: cốp (tủ, ngăn tủ, thùng xe)
 • cognac: cô-nhắc (tên rượu của Pháp)
 • corset : coóc-sê (áo bó ngực và bụng của phụ nữ)
 • coupure: cúp (sự cắt điện, nước)
 • courreur : cua-rơ (người chạy đua)
 • courroie: cu-roa (đai chuyền)
 • crêpe: kẹp (tên một loại bánh ngọt có nhiều lớp bột được cán mỏng)
 • cravate: cà-vạt
 • crème: kem
 • cresson: xà-lách-son
 • cyclo: xích-lô (loại xe chuyên chở khách)
 • cylindre: xy-lanh (nòng máy nổ)
 • dame: đầm (đàn bà Pháp, cũng để chỉ tên con bài nhưng tiếng Pháp là reine)
 • douille: đuôi (bộ phận để gắn bóng đèn)
 • drap: drap (vải trải giường)
 • écho: ê-cô (tiếng vang)
 • écrou: ê-cu (con tán để vặn vào bù-lon)
 • essence : xăng (nhiên liệu lỏng)
 • fiche: phích (vật để cắm điện)
 • filtre :phin (vật để lọc lấy nước, bỏ bã)
 • galant: ga-lăng (nịnh đầm)
 • gant: găng (bao tay)
 • garage: ga-ra (nhà để xe)
 • garde-boue: gạc-đờ-bu (cái vè xe)
 • garde-manger: gạc-măn-giê (tủ đựng đồ ăn)
 • gare: ga (nhà ga, nơi tàu hỏa đậu)
 • gaz: ga (hơi đốt)
 • gomme: gôm (cục tẩy)
 • goût: "gu" (sở thích)
 • guidon: ghi-đông (tay lái xe hai bánh)
 • judo: juy-đô (nhu đạo)
 • laine: len (sợi làm từ lông cừu)
 • légumes: lê-ghim (rau)
 • litre: lít
 • loto : lô-tô (trò chơi)
 • loupe: kính lúp (kính phóng đại)
 • maillot: may-ô (áo thun)
 • mangoustan: măng-cụt (quả)
 • marque: mác (thương hiệu; bộ vó)
 • mètre: mét (thước)
 • mignon: mi-nhon (dễ thương)
 • molette: mỏ-lết (kìm vạn năng)
 • mousse: mút (vật mềm và đàn hồi được)
 • mouchoir: mùi-xoa (khăn tay)
 • niveau: ni-vô (ống thủy chuẩn)
 • noeud: nơ (cái gút thắt bằng vải)
 • note: nốt (chấm dùng trong âm nhạc)
 • nouille: nui (thức ăn bằng bột mì, gốc ý)
 • oeuf au plat: ốp-la (món trứng chiên)
 • pâté: pa-tê (thịt hoặc gan bằm và hấp)
 • pâté chaud: pa-tê-sô (loại bánh có nhân thịt)
 • pédale: pê-đan (bàn đạp)
 • pédé: pê-đê (người đồng tính luyến ái)
 • phare: pha (đèn rọi sáng ra xa)
 • pile: pin (nguồn điện một chiều)
 • pique: bích (tên con bài tây ở)
 • piston: pít-tông (vòng để nén hơi)
 • pompe: bơm (đồ để thổi hơi)
 • porte-bagage: bọt-ba-ga (yên phụ để chở đồ)
 • portefeuille: bóp-phơi (cái bóp, cái ví)
 • pourboire: buốc-boa (tiền bo, tiền tip)
 • queue: cơ (cây gậy để thụt billard)
 • quinine: ký-ninh (thuốc để trị bệnh sốt rét)
 • ragoût: ra-gu (món thịt nấu với rau, củ)
 • reçu: rờ-xuy (tờ biên nhận)
 • remorque: rờ-mọt (xe được kéo bằng một xe khác)
 • rhum: rum (tên loại rượu nho)
 • rideau: ri-đô (tấm màn)
 • robinet: rô-bi-nê (vòi nước, do Robin, người đã sáng chế)
 • rôtie: rô-ti (món thịt nướng hoặc quay)
 • sabot: sa-bô (guốc)
 • sacoche: xà-cột (túi vải nhỏ để đựng đồ nghề, thường máng sau yên xe)
 • salon: sa-lông (phòng để tiếp khách)
 • sandale: săng-đan (loại giày da hở chân)
 • sapotier :sa-pô-chê (cây, trái hồng xiêm)
 • sauce: xốt (nước xốt)
 • saucisse: xúc-xích (lạp xưởng của Tây)
 • savon: xà-bông, xà-phòng
 • seau: sô (vật để đựng nước)
 • seringue: sơ-ranh (ống tiêm)
 • signal(er): si-nhan (ra dấu)
 • sirop: xi-rô (nước đường dạng sệt)
 • slip: xì-líp (quần lót)
 • sofa: sô-pha (loại ghế nằm được)
 • sou: xu (đồng xu)
 • soude: xút (chất kiềm soda NaOH)
 • soupape: xú-bắp (van để chặn và cho thoát hơi trong náy nổ)
 • soupe: xúp (nước canh)
 • soutien-gorge: sú-chiêng (áo ngực)
 • tank: tăng (xe thiết giáp)
 • tasse: tách (vật để đựng nước uống)
 • taxi: tắc-xi (loại xe chuyên chở khách)
 • tension artérielle: tăng-siông (huyết áp)
 • timbre: tem (để dán nơi bì thư)
 • tôle: tôn (tấm kim loại để lợp nhà)
 • tonneau: ton-nô (thùng gỗ để đựng rượu)
 • tourne-vis: tua-vít (đồ để mở vít)
 • tout de suite: tút-suỵt (ngay lập tức)
 • vaccin: vắc-xanh (thuốc chủng ngừa)
 • vagabond: ma-cà-bông (người lang thang)
 • valise: va-li (cặp da để đựng quần áo)
 • valve: van (khóa đường ống)
 • vanille: va-ni (trái của cây vanillier, có mùi thơm dùng để làm bánh)
 • veste: vét (áo vét)
 • veston: vét-tông (loại áo vét ngắn)
 • vin: vang (rượu nho)
 • vis : con vít, con ốc
 • yaourt: da-ua (món sữa chua)

----------------------------------------------

( CÔNG TY DU HỌC QUỐC ANH) 
Hotline : 0988 555 034 (Ms Thanh) 
Email : tvdh.qag@gmail.com
FanPage : https://www.facebook.com/duhocphap.qag.vn/
Địa chỉ : P1107 tòa nhà Trương Định Complex số 129 đường Trương Định , quận Hai Bà Trưng, HN

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below: