5 THAY ĐỔI CỦA BÀI THI DELF

Product Code: Qag
Availability: In Stock
$0.00
Qty:
- +
 
Price:
Những thay đổi của bài thi DELF đã áp dụng rồi các bạn nhé.
Bạn nào chưa biết thay đổi thế nào - Ma trận đề ra sao thì tham khảo post này .
-------------
☘️ 5️⃣ thay đổi của bài thi DELF / DALF ☘️
Nhằm thống nhất hóa cách thức đánh giá năng lực ngoại ngữ của các ứng viên trên bình diện Châu Âu và giảm thiểu những yếu tố sai lệch khi xác định trình độ của các ứng viên, CIEP đã quyết định thay đổi dạng thức, bố cục và bổ sung nội dung cho các bài thi DELF A2, B1, B2 và DALF C1 từ năm 2020.
Cụ thể như sau :
1️⃣???? Loại bỏ câu hỏi mở đối với phần thi ĐỌC HIỂU và NGHE HIỂU của các trình độ A2, B1, B2.
Tóm lại : Đọc hiểu và nghe hiểu của các trình độ này sẽ thi dưới dạng câu hỏi trắc nghiệm có lựa chọn cho sẵn.
2️⃣???? Tăng số lượng câu hỏi nhiều lựa chọn (QCM)
Ngoài số lượng câu hỏi QCM tăng cho mỗi kỹ năng thì các dạng câu hỏi Nối đáp án, điền thông tin vào bảng (dạng tích chọn) và loại câu hỏi Đúng(vrai) - Sai (faux) vẫn được duy trì.
TUY NHIÊN SẼ KHÔNG BẮT THÍ SINH CHỨNG MINH BẰNG CÁCH TRÍCH DẪN ĐOẠN VĂN CHO CÂU HỎI ĐÚNG-SAI.
3️⃣???? Tăng lượng bài tập
Nhằm đảm bảo số lượng câu hỏi phù hợp với độ dài của bài đọc, bài nghe, đề thi mới sẽ tăng lượng bài và bớt số lượng câu hỏi cho mỗi bài.
Cụ thể :
- Bài thi nghe A2 sẽ bao gồm 14 file audio ngắn, thay vì 7 như hiện nay.
- Bài thi nghe B2 sẽ có 5 file audio thay vì 2 như hiện nay.
4️⃣???? Thay đổi về thời gian dành cho mỗi kỹ năng
Độ dài mỗi bài thi trình độ B1 sẽ có sự thay đổi.
Cụ thể thời gian dành cho Phần đọc hiểu B1 là 45 phút, thay vì 35 phút như hiện nay.
5️⃣???? Loại bỏ phân ngành cho bài thi DALF C1/C2
Các bài thi DALF C1/C2 sẽ không còn 2 đề (Khoa học xã hội và Khoa học tự nhiên) như trước đây. Tất cả thí sinh thi chung một đề. Nội dung của đề thi sẽ vẫn về các vấn đề thời sự đương đại phù hợp chung cho tất cả các ứng viên.
Những thay đổi này sẽ bắt đầu có hiệu lực từ năm 2020. Tuy nhiên các ứng viên có 3 năm để thích ứng với sự thay đổi này. Cụ thể là trong giai đoạn chuyển tiếp (2020-2023) sẽ có 2 định dạng đề thi DELF (theo format cũ và mới) để ứng viên lựa chọn.
--------------------------------
KẾT LUẬN : Bài thi sẽ càng ngày càng rộng hơn, số lượng bài tập sẽ nhiều hơn để đánh giá chính xác hơn năng lực của ứng viên.
-------------------
Ma trận đề thi DELF A2 (nouveau format)
Ma trận đề thi DELF B1 (nouveau format)
Ma trận đề thi DELF B2 (nouveau format)
 

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below: